Gebruik Smart Services Greenberg Staffing

Greenberg Staffing maakt gebruik van Smart Services als Payroll Portal voor tijdelijk personeel. Dit houdt in dat Smart Services als werkgever zorgt voor een correcte afdracht van sociale premies, loonbelasting en tevens ontvang je van Smart Services een arbeidsovereenkomst, nettoloon, loonstroken en jaaropgaaf. Middels deze werkwijzer informeren wij je dan ook graag over alle belangrijke zaken rondom de verloning.

Snel & Digitaal

Omdat je 24 uur per dag kunt inloggen, kun je op elk moment je uren invoeren, ook als je het vergeten bent. Alles wordt automatisch naar alle betrokken partijen gestuurd zodat zowel goedkeuring als uitbetaling spoedig verwerkt kan worden. De door jou of de opdrachtgever ingevulde urenbriefjes vind je snel en gemakkelijk terug.

Contractfases

Een opdracht via Greenberg Nielsen waarbij je wordt uitgezonden naar een van de opdrachtgevers wordt door Smart Services volledig gefaciliteerd. Hierbij gelden de voorwaarden van een overeenkomst conform de fasesystematiek van de NBBU-cao voor Uitzendkrachten.

De fasesystematiek werkt als volgt: Fase 1 is de eerste 26 gewerkte weken van kracht, waarna opvolgend fase 2 in werking treedt. Fase 2 heeft een duur van 52 gewerkte weken. Hierna komt fase 3 (6 contracten in 4 jaar) en is altijd zonder uitzendbeding. Na fase 3 volgt fase 4; het contract in deze fase is voor onbepaalde tijd.

De NBBU-cao kan je hier downloaden.